27 СУ „Академик Георги Караславов“ е създадено през 1978 год. 
Училището разполага с 30 просторни класни стаи, 4 компютърни кабинета, кабинети по физика, химия, биология, голям и малък физкултурен салон, ученически стол и бюфет, богата библиотека, медицинско обслужване, фитнес зала, целодневна охрана.
Разнообразни извънкласни форми: баскетбол, бадминтон, хандбал, футбол, източни бойни изкуства, шахмат.
Зелени училища и лагери.
Работа с надарени ученици или ученици с обучителни проблеми.