Рилка Иванова Ангелова
Родена през 1967г. в гр. София. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност Начална училищна педагогика, както и Счетоводство и банково дело и Ранно чуждоезиково обучение по Английски език. Притежава втора Професионално квалификационна степен.