Сретен Михалов- Зам. Директор 

Основно и средно образование съм завършил в родния си град Босилеград. Висше образование във Велико Търново ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. В момента следвам магистратура в НСА “Васил Левски”. Четири години работих като треньор по лека атлетика.