27 СУ „Академик Георги Караславов“ е създадено през 1978 год. Преди това занятията на училището са се провеждали в сградата на 33 СУ.
В течение на годините от 27 СУ са се отделяли паралелки, които са били прехвърлени в 97 СУ и 79 СУ.
Първият директор на училището е Иванка Петрова.
От създаването на училището до сега ръководствата на училището са:

Иванка Петрова, зам.директори: Нели Кюсакова, Лиляна Игнатова;
Стоян Георгиев, зам.директори: Нели Кюсакова, Лиляна Игнатова;
Нели Кюсакова, зам.директори: Лиляна Игнатова, Александър Дъбнишки;
Нели Кюсакова, зам.директори: Пенка Джевлекова, Александър Дъбнишки;
Нели Кюсакова, зам.директори: Пенка Джевлекова, Стела Мирчева;
Нели Кюсакова, пом.директори: Пенка Джевлекова, Калина Иванова, Надежда Михайлова;
Нели Кюсакова, пом.директори: Юлий Крайчев, Катя Полендакова;
Ели Сталянова, пом.директори: Катя Полендакова, Юлий Крайчев;
Кина Модева, пом.директори: Катя Полендакова, Христинка Манева;
Мария Генадиева, пом.директори: Рени Димитрова, Йорданка Йорданова;
Мария Генадиева, пом.директор: Рени Димитрова.
Лиана Грозева-Кирякова.

Училищно настоятелство
Председател: Николай Главчев
Членове:
Миглена Терзийска
Мария Ангелова
Виолета Миленова