Подготвителна група  – 5 годишни – целодневна организация – 20 места

Подготвителна група – 6 годишни полудневна организация – 20 места

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община