18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране
18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране
20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

Няма свободни места за трето класиране!!!

Приети 1 клас

На 19 юни 2018г. (вторник) от 18:30ч ще се проведе родителска среща за новоприетите ученици в първи клас!!!

График прием 1 клас

Система за прием 1 клас в общинските училища на територията на Столична община

Заявление за прием 1 клас