18 юни – до 12 часа – подаване на заявления за трето класиране
18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране
19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране
20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

График прием 1 клас

Система за прием 1 клас в общинските училища на територията на Столична община

Заявление за прием 1 клас