НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 37 места

Списък приети 1 клас- ВТОРО класиране

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 37 места

Подаване на заявления за участие във второ класиране на 07.06.2019г. (08:30 – 17:00 ч) и на

10.06.2019г. (08:30 – 12:00 ч).

 

 

Списъци за прием в 1 клас

Прием 1 клас 2019/2020 г.

Списъци на деца приети на първо класиране

Входящ номер и дата Група Брой точки
1 Вх.№178/19.04.2019 г. Б.Д. Б. Първа 9 точки
2 Вх.№202/13.05.2019 г. М. М. Ц. Първа 9 точки
3 Вх.№177/17.04.2019 г. А. И. Б. Първа 5 точки
4 Вх.№193/07.05.2019 г. А. Ч. Б. Първа 5 точки
5 Вх.№220/14.05.2019 г. А. Д. Д. Първа 5 точки
6 Вх.№194/07.05.2019 г. А. К. И. Първа 5 точки
7 Вх.№179/22.04.2019 г. М. Ч. М. Първа 5 точки
8 Вх.№229/15.15.2019г.М.А.М Първа 5 точки
9 Вх.№196/09.05.2019 г. Н. М. П. Първа 5 точки
10 Вх.№227/15.05.2019 г. Р.И. Л. Четвърта 5 точки
11 Вх.№172/15.04.2019 г. В. М. И. Втора 4 точки
12 Вх.№203/13.05.2019 г. С. К. Р. Втора 4 точки
13 Вх.№195/08.05.2019 г. Б. Н. Б. Четвърта 0 точки
14 Вх.№230/15.05.2019г. В.К.Б. Четвърта 0 точки
15 Вх.№228/15.05.2019 г. Н. Е. И. Четвърта 0 точки

 

Записването след първо класиране е на 2 етаж при Завеждащ администрация от 04.06.2019г. до 06.06.2019г. вкл. от 8:00 до 17:00 часа.

Необходими документи: Удостоверението за завършена подготвителна група.

Не е приложен жребий при кандидатстването.

График на дейностите за прием в първи клас

Система за прием 1 клас в общинските училища на територията на Столична община

Заявление за прием 1 клас