Свободни места за четвърти етап на класиране с прием в 8 клас за учебната 2019/2020 година – 5.

Прием 8 клас за учебната 2019/2020 година

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка – 26 места

централизиран след НВО по БЕЛ и Математика

График на дейностите по приема на ученици за учебната 2019-2020г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование