Прием 8 клас за учебната 2018/2019 година

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 паралелка – 24 места

централизиран след НВО по БЕЛ и Математика

График за дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018-2019 г.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование