КРАЧИМ ЗАЕДНО НАПРЕД!

Мероприятия:

  1. Екскурзия до Витоша с цел опознаване и сплотяване – 17.10.2018г.
  2. Коледен концерт- „Различни заедно“ 20.12.2018г. от 10:00ч.
  3. Екскурзия до Сопот и Карлово с учебна цел- месец 5
  4. Финална изложба – месец 6