Галя Георгиева- учител  ЦДО

Завършила съм Начална и предучилищна педагогика! Заемала съм длъжност учител в ЦДГ 119 гр.София!

Надя Мартинова  – старши учител в Начален етап                               

 Завършила 1992 г. СУ „Климент Охридски” със специалност „Начална училищна педагогика”. До 1994 г работила като учител в 140 СОУ от 1994 г. работи в 27 СУ като Начален учител.

Нора Йорданова –учител в Начален етап

Завършила съм НУП с физическо възпитание и спорт в ЮЗУ- гр. Благоевград. Преквалификация – учител ЧЕ (АЕ). Притежавам 5 ПКС- ДИУУ- София. Общителна, отговорна, амбициозна и упорита. Реализирана жена, съпруга, майка и професионалист. Продължавам да се развивам и обучавам.

Румяна Антонова  – старши учител в Начален етап

 Родена в гр. София. Завършила ВПИ – Благоевград, специалност Начална педагогика, степен Магистър. Притежавам едногодишна следдипломнна квалификация в СУ „Климент Охридски: за придобиване на втори клас квалификация.

Нора Кундева  – старши учител в Начален етап

Завършила съм висшето си образование в ПУ”Паисий Хилендарски” специалност Начална училищна педагогика през 2000г. Постъпих на работа в 27. СУ ”Акад. Г. Караславов” през 2004/2005 учебна година. През дългия си педагогически стаж като  старши начален учител винаги съм се стремяла да прилагам наученото в множество курсове и семинари за преквалификация,  в които съм участвала. Непрекъснато наблюдавам как се променят поколенията, което обогатява педагогическия ми опит. За мен всяко дете е важно и оставя у мен частица от себе си. Старая се и аз да бъда запомнена с добро.

Светлана Лукова  – възпитател в Начален етап

Активна, креативна

и много позитивна.

Свободна, артистична,

усмихната, различна.

Завършила: 27 СУ “Акад. Георги Караславов.  Екология и опазване на околната среда – СУ “Св. Климент Охридски – магистър. Предучилищна и начална училищна педагогика – СУ “Св. Климент Охрисдки” – магистър.   Обичам да  ходя в планината. Обичам да пиша. Обичам да танцувам.  Обичам да пея (само, дето не умея…).  Обичам да обичам. Обичам децата. Те могат да кажат всичко без думи.

Галина Петкова  – старши учител по БЕЛ

 Завършила ВПИ –гр.Шумен. Специалност: Българска филология и Руски език. Преподавател по Български език и литература от 35 години, 29 от които в 27. СУ „Академик Георги Караславов“.

Василка Борисова  – старши учител по БЕЛ

Завършила съм СУ „Климент Охридски” с магистърска степен по специалност „Българска филология“. Имам втора специалност „Психология“ и 5 ПКС.

Йорданка Йорданова –   старши учител по математика 

Родена съм на 29.02.1948г. Завършила съм СУ през 1973г. специалност „Математика“. 44г. практикувам професията „учител“. Била съм „Помощник Директор“ и „Директор“, но най-много ми допада работата с децата. Предметът математика не е от най- любимия на повечето ученици, но с моя помощ те усвояват основните знания по математика и се подготвят за реалният живот.

  Поли Костадинова  – учител по физкултура и спорт

Родена в Стара Загора . завършва средно образование в Гимназия по Електроника „Джон Атанасов”. 2004 г. завършва НСА „Васил Левски” специалност: Треньор по бадминтон и учител по Физическо Възпитание  и Спорт –  бакалавър. Дългогодишен състезател по бадминтон, а от 2007 г. и треньор в  БК „Левски – Люлин”. Тренировките се провеждат в салона на 27 СУ, като в годините в тренировъчния процес се включват над 100 ученика от училището, които участват в множество държавни първенства, а трима от тях са включени и в младежките национални отбори на Република България. От 2010 г. учител по Физическо Възпитание  и Спорт в 27 СУ.

Лилия Стоянова – учител по физкултура и спорт

На 23 години! Студентка съм 4та година в НСА. Основното си образование съм завършила в 27СУ където и спортувах бадминтон. В последствие станах национален състезател и представях отбора на България на балкански и европейски игри!В момента съм преподавател по ФВС в 27СУ!

Илиана Арнаудова  – учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество.  

През 1996 г. получава Удостоверение за повишаване  квалификацията на специалност с висше образование” Компютърни технологии” През 1997 г. завършва висше образование със степен магистър  гр. Свищов и втора преквалификация специалност: „ Икономическа педагогика” – учител 2007 придобива свидетелство по специалност мениджър на туристическата дейност.

Николета Лозанова – учител по История и цивилизации

Родена съм в гр. София, средното си образование съм завършила в 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри” с профил информационни технологии, а по-късно и СУ “Св. Климент Охридски”- специалност История и философия. В момента следвам география в СУ “Св. Климент Охридски”. Говоря свободно английски език и малко турски език. Притежавам и следдипломна квалификация по български народни танци.

Любка Тенчева- учител по Английски език

Обичам учениците и давам всичко от себе си за тях!

Добрин Добринов  – учител ресурсно подпомагане           

 Придобил педагогическа правоспособност през 2004 г. ,а през 2014 г. в завършил Специална Педагогика в СУ „Климент Охридски” .