27.СУ „Акад. Г. Караславов“ обявява конкурс за извънкласни дейности по шах и народни танци, съгласно Наредба на Столична община. Срок за подаване на документи от 04.10.2019г. до 20.10.2019г.

НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • заявление за участие
  • копие от документ за регистрация
  • свидетелство за съдимост на преподавателя
  • програма за обучение
  • оферта

Отваряне на офертите 21.10.2019г./понеделник/.