27.СУ „Акад. Г. Караславов“ обявява конкурс за извънкласни дейности по шах и народни танци, съгласно Наредба на Столична община. Срок за подаване на документи от 04.10.2019г. до 20.10.2019г.

НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • заявление за участие
  • копие от документ за регистрация
  • свидетелство за съдимост на преподавателя
  • програма за обучение
  • оферта

Отваряне на офертите 21.10.2019г./понеделник/.

Проект 40 години спорт за всички

На 25.09.2019г. се проведе екскурзия по проект „40 години спорт за всички“ финансиран от Столична община по програма за развитие на Физическо възпитание и спорт. Учениците от първи до седми клас посетиха културни и исторически забележителности на град София. Учениците от гимназиален етап спортуваха на Витоша заедно.

Екскурзия Сопот, Карлово, Калофер по проект „Крачим заедно напред“

27. СУ „Акад. Георги Караславов“ посети град Сопот на 31.05.2019г. В Радиното училище (това е училището, описано от Вазов в романа „Под игото“, основна сцена на действие в главата „Радини вълнения“) нашите четвъртокласници получиха Удостоверенията за завършен начален етап. 

Втора спирка град Карлово

 

 

Ново знаме

 

На 3 април София чества 140години от обявяването си за столица на България. В официалната церемония участваха Директорът  и знаменосците на 27 СУ Акад. Г. Караславов. Училището получи ново знаме от Кмета на София г-жа Фандъкова и Министъра на образованието К. Вълчев.