misia

Мисия

Мисия на 27. СУ "Акад. Г. Караславов"
Мисията на всяко съвременно училище е да въоръжи със знания своите ученици и да изгради у тях необходимите умения и навици за пълноценен живот и реализация в обществото. Нашето училище разглежда знанията и уменията на своите ученици през призмата на топлите човешки взаимоотношения, защото желаем те да получават от учителите си разбиране и подкрепа. В съвременния свят, когато в огромните човешки множества и виртуална реалност личността остава незабелязана и изолирана, ние сме приели мисията да се фокусираме върху човешките души и чувствата на учениците и на техните родители. изграждаме училищна общност на развитие чрез доверие и подкрепа. Реализирането на тази мисия е възможно, защото паралелките ни са малки и всяко едно дете получава грижи и внимание в степен, която му е необходима.

Приели сме да разкриваме малки паралелки, за да осигурим не само знания и обучение, но и учителско внимание за всяко дете и ученик. Откриваме заложбите и талантите на всяко изявено дете и го стимулираме към реализиране на неговия вътрешен потенциал. Работим за вътрешна и външна изява на учениците в добронамерена и стимулираща обстановка. Работим успешно с учениците от всички уязвими групи. Подкрепяме тях и семействата им за успешна реализация в живота. Малките паралелки и грижовното отношение ни позволяват да сведем агресията в училище до минимум. При нас агресията е рядкост и нещо повече - учениците са научени да са толерантни и загрижени към различните. Нашата мисия е: "Не за училището - за себе си и за живота учим."