Име Представител на: Година на включване Статус
Александър Владимиров – член финансиращ орган 2016 титуляр
Галя Герова – член родители 2016 титуляр
Елена Чавдарова – член родители 2016 заместник
Йорданка Георгиева – член родители 2016 заместник
Лили Деянова – член родители 2016 заместник
Мариела Николова – член родители 2016 титуляр
Силвия Миланова – член финансиращ орган 2016 титуляр
Таня Димитрова – председател родители 2016 титуляр