Прием за подготвителни групи - 5-6 години

Подготвителна група ПИНОКИО при 27.СУ „Акад. Г. Караславов“ осигурява условия за отглеждане, обучение, възпитание и социализиране на децата до постъпването им в първи клас.

Чрез реализиране на различни дейности се подпомага развитието на децата в различни насоки – обогатяване на речта, развиване на умствените способности, стимулиране на познавателната активност и добро здравословно състояние. Подготвителната група е полудневна и е подходяща за деца, които не са намерили място в детските градини или се отглеждат у дома, но трябва да се подготвят за първи клас с презумпцията , че обучението на петгодишните деца е задължително.

Учителите, заедно с родителите, са активни участници и партньори, ще работят в дух на сътрудничество за постигане на целите и осигуряване на щастливо детство на всяко дете.

През учебната 2023/2024 г. 27.СУ „Акад. Г. Караславов“ обявява прием за една подготвителна група.

Брой свободните места – 22.

Възраст: 4, 5, 6-годишни деца /деца, родени през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г./

Полудневна организация.

Приемът на децата в подготвителните групи в общинските училища се извършва чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/, което се извършва по електронен път от родителите.

Администрацията на 27.СУ „Акад. Г. Караславов“ помага при затруднения на родителите.

Наредба за прием на деца в ПГ-2019 г.

pre