Прием 1 клас

Предимства на нашия прием:

  • Паралелки с малък брой ученици.
  • Възможност и време за внимание към всяко дете.
  • Обособена територия за малките ученици.
  • Осигурена охрана, медицинско обслужване, столово хранене, безплатна закуска, плод и мляко.
  • Модерна материална база (2 физкултурни салона, 2 компютърни кабинета, библиотека), която дава възможност за ранно детско развитие.

Но най-ценното в нашия прием са топлата грижа на учителите и приятелската атмосфера.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

 27.СУ „Акад. Г. Караславов“ обявява прием  на 48 първокласници разпределени в 2 езикови паралелки.

Съгласно решение на Столична община приемът на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 ще се извършва през Система за прием на ученици във всички общински училища на територията на Столична община.

Линк за кандидатстване през системата: https://kg.sofia.bg/

В случай на затруднение при електронно подаване на заявлението за прием, екипа на 27.СУ “Акад. Г. Караславов“ остава на разположение за да Ви съдейства.

Предоставяме и тел. за връзка при необходимост 0887438888

Свободните места за прием в първи клас за учебната 2024/2025 г. ще бъдат обявени на 24.04.24 г. До тогава можете да актуализирате информацията в профилите си.

При затруднение прегледайте клипа на Столична община : https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE

Наредба за прием на ученици в 1 клас

Графикът за прием в 1 клас 2024/ 2025 уч. г.

Заповед на Директора