Приложна математика

Ръководител на училищния клуб по Приложна математика е г-жа Василена Динчева- участник в програмата на „Заедно в час“ НОВ ПЪТ В ПРЕПОДАВАНЕТО.

За участниците в клуба математиката е любима магическа наука, защото тук намират решение сложни творчески проекти и математически кодове.
А децата влизат в ролята на детективи, прочути математици или инженери, за да разрешат практически математически загадки.
Adorable preschool girl drawing with pen at table. Cute daughter