Приложна математика

Ръководител на клуба по приложна математика е г-н Станко Станков.
За участниците в клуба математиката е любима магическа наука, защото тук намират решение сложни творчески проекти и математически кодове.
А децата влизат в ролята на детективи, прочути математици или инженери, за да разрешат практически математически загадки.
Adorable preschool girl drawing with pen at table. Cute daughter