Проект "Иновации в действие" към МОН.

Целта на проекта е обмен на иновативни методи между четири училища. В тази връзка посетихме ОУ "П. Славейков" във Варна и ОУ "И. Батаклиев" в Пазарджик. Наблюдавахме екипна работа, работа с родители, работа по модела 1:1 и други дигитални образователни приложения.

Проект "Крачим заедно напред" към ЦОИДУЕМ

Целта на проекта е да се изгради положително настроена училищна общност, чрез непринудено общуване. Предвидени са две безплатни екскурзии за всички ученици и техните родители.

Проект "Равен достъп до училищно образование"

Целта на проекта е приобщаване на учениците от уязвими групи към училищния образователен процес.

Проект "Подкрепа за успех" към МОН

Целта на проекта е наваксване на образователни дефицити, чрез допълнителни часове по БЕЛ и математика.