director

Рилка Ангелова

Директор

Родена през 1967г. в гр. София. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност Начална училищна педагогика, както и Счетоводство и банково дело и Ранно чуждоезиково обучение по Английски език. Притежава втора Професионално квалификационна степен.

 

Мисия на 27. СУ “Акад. Г. Караславов”

Мисията на всяко съвременно училище е да въоръжи със знания своите ученици и да изгради у тях необходимите умения и навици за пълноценен живот и реализация в обществото.

Нашето училище разглежда знанията и уменията на своите ученици през призмата на топлите човешки взаимоотношения,  защото  желаем те да получават от учителите си разбиране и подкрепа.

В съвременния свят, когато в огромните човешки множества и виртуална реалност личността остава незабелязана и изолирана, ние сме приели мисията да се фокусираме върху човешките души и чувствата на учениците и на техните родители. 

Изграждаме училищна общност на развитие чрез доверие и подкрепа.

Реализирането на тази мисия е възможно, защото паралелките ни са малки и всяко едно дете получава грижи и внимание в степен, която му е необходима.

Приели сме да разкриваме малки паралелки, за да осигурим не само знания  и обучение, но и учителско внимание за всяко дете и ученик.

Откриваме заложбите и талантите на всяко изявено дете и го стимулираме  към реализиране на неговия вътрешен потенциал. Работим за вътрешна и външна изява на учениците в  добронамерена и стимулираща обстановка.

Работим успешно с учениците от всички уязвими групи. Подкрепяме тях и семействата им за успешна реализация в живота.

Малките паралелки и грижовното отношение ни позволяват да сведем агресията в училище до минимум. При нас агресията е рядкост и нещо повече – учениците са научени да са толерантни и загрижени към различните.

Нашата мисия е: “Не за училището – за себе си и за живота учим.“

Сретен Михалов

Заместник директор

Основно и средно образование съм завършил в родния си град Босилеград. Висше образование във Велико Търново ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. В момента следвам магистратура в НСА “Васил Левски”. Четири години работих като треньор по лека атлетика.

Поддържам разбирането, че в големите  училищни общности с препълнени паралелки личността на детето остава незабелязана.  Учителите нямат достатъчно време за всички деца. Те остават анонимни. Затова избрах да работя в малко училище, за да мога да дам внимание на всяко дете, ако се нуждае от грижа и любов.

Случи се така, че като заместник директор се налага да  работя с негативно проявени ученици. Но това също е внимание, те трябва да бъдат наставлявани, контролирани и  респектирани. Любовта, грижите и вниманието към тях са още по-големи и са друг вид.

zam-director