Нашите учители

Начални учители

Анна Николова

Старши учител в Начален етап

Казвам се Анна Валентинова Николова. Завършила съм средното си образование в 33 ЕГ „Света София“. Имам завършена магистърска степен по „Предучилищна и начална училищна педагогика“ от СУ „Св.  Климент Охридски“. Имам деветнайсет годишен трудов стаж, като учител по английски език в детска градина и училище.

От 2020г. съм класен ръководител на втори клас в 27 СУ „Акад. Георги Караславов“.

teacher17

Учители /ЦДО/

Галя Георгиева

Учител ЦДО

Родена съм 27.10.1967г. в гр. София. Семейна съм с две деца. Висшето си образование съм завършила в Нов Български Университет, специалност предучилищна и начална училищна педагогика. В 27.СУ работя от 2018г. като учител ЦДО.

teacher01

Атанас Атанасов

Учител ЦДО

Завършил съм ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий със специалности "Скулптура" и "Педагогика на изобразителните изкуства".

Моето кредо е "Традиции и новаторство". А в работата си с учениците спазвам принципа за сътрудничество.

teacher31

Соня Георгиева

Учител ПГ

Завършила съм Югозападен университет „Неофит Рилски“ със специалност „Предучилищна педагогика“, степен „магистър“ и едногодишна следдипломна квалификация по „Мениджмънт на образованието“ в Университет за национално и световно стопанство – град София. Владея немски и ползвам руски език.
В продължение на 12 години съм била музикален педагог,
8 години съм изпълнявала длъжността „директор“ на целодневна детска градина и 6 години съм работила като учител по немски език. От октомври 2019 година съм част от екипа на 27 СУ „Академик Георги Караславов“ като учител в предучилищна група.

teacher16

Учител в подготвителна група

Гергана Драгийска

Учител ПГ

Родена съм в гр. София. Завършила съм СУ „Св. Климент Охридски“ специалност „Библиотечно–информационни науки“.
Любовта към децата и емоцията да изживяваш техните вълнения ме накара да запиша втора магистратура „Предучилищна педагогика“.
От 2021 г. съм учител в подготвителна група на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“.

teacher28

Учители по предмети

Николай Кръстев

Учител по История

Роден съм на 14.10.1999 г. в град София. Специалността, която изучавам в Софийския университет е История и Философия. Креативен, усмихнат и лъчезарен човек съм. Обичам децата и давам всичко от себе си за да обогатят знанията си по История, защото тя е важна част от живота ни.

teacher10

Гергина Цветкова

Учител по Биология

Завършила съм Софийски Университет „Климент Охридски“ със специалност „молекулярна биология”, след което защитих докторска дисертация по физиология на растенията в Института по физиология на растенията (понастоящем Институт по физиология на растенията и генетика) на БАН.
Там установих, че добрата наука се прави от добре подготвени и вдъхновени специалисти. А вдъхновението започва в училище! Затова специализирах СДК „Учител по Биология“ в Софийски Университет „Климент Охридски“.

teacher07

Илиана Арнаудова

Учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

През 1997 г. съм завършила висше образование със степен магистър в  гр. Свищов и  специалност: „ Икономическа Педагогика" – учител. През 2007 съм  придобила свидетелство по специалност мениджър на туристическата дейност.
Обичам изкуствата, празниците и трудните деца.

teacher14

Мая Георгиева

Учител по География и Икономика

Родена съм на 14 май 1987 г. в гр. Търговище. Семейна, с една дъщеря.
Висшето си образование съм завършила в Геолого-географски факултет в СУ „Св. Климент Охридски” с бакалавърска степен по специалност „География” през 2010 г. и с магистърска степен по специалност „Регионално развитие и управление” през 2012 г. Работила съм в сферата на средното и висшето образование в направления, свързани със социално икономическата география и устойчивото развитие на градската среда.

Имам интереси и в областта на приложното изкуство, което често ми помага при работата ми с учениците за по-интересно и ефективно преподаване на географската наука.

Общуването с деца и пътешествието из необятните простори на познанието ме радва и вдъхновява всеки ден.

teacher12

Венета Златева

Учител по Химия и Физика

Родена съм в град Гоце Делчев през 1975г. Завършила съм средното си образование в ПМГ “Яне Сандански“ в гр. Гоце Делчев. През 1998г. придобивам магистърска степен по специалност – Химия и физика. Приблизително 17 г. съм в сферата на образованието. 15 години съм била преподовател по химия и физика в 58 ОУ. Две години съм работила в социалните услуги.
От 2019г. работя в 27 СУ. Причината да се върна в училище бе липсата на детска глъч.

teacher02

Любка Тенчева

Учител по Английски език

Завършила съм английска филология в Софийския университет „Климент Охридски“. Обичам учениците и давам всичко от себе си за тях!

teacher24

Поли Костадинова

Учител по Физкултура и Спорт

Родена в Стара Загора . завършва средно образование в Гимназия по Електроника „Джон Атанасов”. 2004 г. завършва НСА „Васил Левски” специалност: Треньор по бадминтон и учител по Физическо Възпитание и Спорт –  бакалавър. Дългогодишен състезател по бадминтон, а от 2007 г. и треньор в  БК „Левски – Люлин”. Тренировките се провеждат в салона на 27 СУ, като в годините в тренировъчния процес се включват над 100 ученика от училището, които участват в множество държавни първенства, а трима от тях са включени и в младежките национални отбори на Република България. От 2010 г. учител по физическо възпитание  и спорт в 27 СУ.

teacher20

Лилия Стоянова

Учител по Физкултура и Спорт

На 23 години! Студентка съм 4та година в НСА. Основното си образование съм завършила в 27 СУ, където и спортувах бадминтон.
В последствие станах национален състезател и представях отбора на България на балкански и европейски игри!
В момента съм преподавател по ФВС в 27 СУ!

teacher21

Петко Михайлов

Учител по Информационни технологии и Информатика

Роден съм в гр. Пловдив. Средно образование съм завършил в Математическа гимназия ПМГ „акд.Кирил Попов“ гр.Пловдив профил: „Физико-математически“.
Висше образование завърших в Софийски Университет „Климент Охридски“, Профил „Теоретична Ядрена Физика“ към Специалност „Атомна физика“.
Работил съм като Физик и програмист в лаборатория по Ядрена Физика, Системен програмист – поддръжка на Операционна Система и изпълнение, поддръжка, и
развитие на ИСУ, а след това и управител на отдела АСУ/ИСУ. Преподавал съм различни езици и среди за програмиране, и Системно програмиране. В момента
специализирам СДК „Учител по Математика и Информационни Технологии“.

teacher25