е-Библиотека

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

За учители

Националната електронна библиотека – https://e-learn.mon.bg

Българска Наука – https://nauka.bg

Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект „Образование за утрешния ден“: https://oer.mon.bg/s/oer/page/welcome

Природни науки: http://www.prirodninauki.bg

Интерактивни работни листове https://www.liveworksheets.com/worksheets/bg/

Онлайн платформа за психическа подкрепа на Uniceffhttps://razkazhimi.online/unicef

Електронно четими учебници:

Издателска група „Анубис” ООД, „Булвест 2000” ООД, „Клет България” ООД, Oxford University Press: https://sales.anubis-bulvest.com/parents/login

Издателска група Просвета http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

Издателство Архимед http://arhimedbg.com/2uchebnitsi/

Издателство Рива: https://uchebnicite.bg

Издателство Педагог 6 (Учебник по биология и здравно образование за 7 клас): http://free.pedagog6.com/bzo7u-free/index.html

Издателство Изкуства

Учебник по Музика за I клас – https://izkustva.bg/music1.php

Учебник по Музика за II клас – https://izkustva.bg/music2.php

Учебник по Музика за III клас – https://izkustva.bg/music3.php

Учебник по Музика за IV клас – https://izkustva.bg/music4.php

Учебник по Музика за V клас – https://izkustva.bg/music5.php

Учебник по Музика за VI клас – https://izkustva.bg/music6.php

Учебник по Музика за VII клас  – https://izkustva.bg/music7.php

Издателство Бит и техника: www.bititechnika.com

Ресурси за начален етап:

Научи се да пишеш (български език и литература, математика, английски език) https://abv.lamez.org/

Youtube Канал Академико: https://www.youtube.com/channel/UCqTGIC4Lli0GZoxpAlvsNaw/featured

Уча се https://ucha.se/

Youtube канал Малки уроци: https://www.youtube.com/channel/UCIpaVeVLqnC_BHeshOn_pQA

Ресурси по английски език https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Образователни игри на английски език National Geographic games: https://kids.nationalgeographic.com/games/

Компютърно моделиране Идеи в Scratch: https://scratch.mit.edu/ideas

Наука за деца http://www.az-deteto.bg/nauka-za-detsa.html

Уроци по музика: https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/nuesg4wqtt5v

БДП: https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

Ресурси за прогимназиален
и гимназиален етап:

БЕЛ:

Българска виртуална библиотека: https://www.slovo.bg

„Аз чета“ Сайтът за твоята книга: https://azcheta.com

Сайт за литература: https://e-lit.info

Математика:

История на математиката: https://bg.upwiki.one/wiki/History_of_mathematics#Prehistoric

Виртуален музей по математика и информатика: http://mmib.math.bas.bg

Българските математици: http://mmib.math.bas.bg/?page_id=16341

Жени математици: https://muzruno.com/obrazuvane/96524-naj-izvestnite-ucheni-sa-matematicite-zhena.html#i-1

Големите математици и техните открития: https://muzruno.com/obrazuvane/96524-naj-izvestnite-ucheni-sa-matematicite-zhena.html#i-1

Известни математици и техните постижения: https://muzruno.com/obrazuvane/96539-izvestni-matematici-i-tehnite-postizhenija.html

Големи математици на русия и техните открития: https://muzruno.com/obrazuvane/96564-golemi-matematici-ot-rusija-i-tehnite-otkritija.html

Учим онлайн

Виртуален училищен кабинет https://cabinet.bg

Образователен сайт  по математика: https://www.matematika.bg/

Всички уроци на едно място –  онлайн безплатни уроци с Академико: https://www.youtube.com/c/academicobg

Всички уроци на едно място- онлайн безплатни уроци с Кан Академия: https://bg.khanacademy.org/

Учим онлайн с Просвета: https://www.e-prosveta.bg/uchim-online/

Решаваме и чертаем онлайн

Онлайн калкулатори, формули и изчисления: https://www.calculat.org/bg/

Онлайн геометричен инструмент за чертане от ГеоГебра: https://www.geogebra.org/classic?lang=bg

Информационни технологии:

Английски език:

Руски език:

Е-просвета: https://www.e-prosveta.bg/uchim-online/

Кан Академия: https://ru.khanacademy.org

География:

Дигитално учебно помагало по темата за въздуха и опазването на чистотата му „Чист въздух“: clean_air_digital_resource.pdf

Българско географско дружество: https://geography.bg/publication/magazines/itemlist/category/47-izvestiya-na-balgarskoto-geografsko-druzhestvo

Географ.БГ: https://geograf.bg/bg

Защита на географски означения: https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_bg.htm

Космическо училище: http://spaceschoolbg.eu

Нешънъл джиографик: https://www.nationalgeographic.bg

Природни науки
(Човекът и природата,
Физика, Химия, Биология):

Mузика:

Уроци по музика, подкаст в Soundcloud на БНР и МОН

Композитори: https://www.10te.bg/zabavlenie/10-ot-naj-izvestnite-kompozitori-na-vsichki-vremena/

Даскалът на музика: https://musicdaskal.eu/category/lessons/composers/

Музиката на древността: https://lilimuzic.com/от-древността-до-днес/

Изобразително изкуство:

История на изкуството: https://www.artforamateurs.com

История:

Национален исторически музей: https://historymuseum.org

Национален военноисторически музей: https://militarymuseum.bg

Уроци по история: http://urocipoistoria.blogspot.com