pr-in

Пътуване до Варна по Проект "Иновации в действие"

От 22-25 март 2022 г. екип на 27. СУ "Акад. Г. Караславов" беше на посещение в ОУ "Пенчо Славейков" гр. Варна за обмен на иновативни методи на преподаване и учене. Тодор Пламенов и Калина Борисова от 4 клас, г-жа Анна Николова и директорът на училището Рилка Иванова участваха в работата по Проект "Иновации в действие" и събраха много впечатления, които ще предадат на екипа.