meet01

Опознавателна среща за първокласници

На 13.09.21г. се проведе традиционната опознавателна среща за децата  постъпващи в 1клас и Подготвителна група с другите ученици от Начален етап и учителите от нашето училище.
Както всяка година имаше песни, танци, спортни игри, рисунки и апликации, както и много нови приятелства.