levski02

Открит урок за Левски

Открит урок на г-жа Нора Кундева и 4 клас пред Подготвителната група на училището посветен на Васил Левски.