i03

Проект "Иновации в действие" към МОН.

Целта на проекта е обмен на иновативни методи между четири училища. В тази връзка посетихме ОУ "П. Славейков" във Варна и ОУ "И. Батаклиев" в Пазарджик. Наблюдавахме екипна работа, работа с родители, работа по модела 1:1 и други дигитални образователни приложения.