k03

Проект "Крачим заедно напред" към ЦОИДУЕМ

Целта на проекта е да се изгради положително настроена училищна общност, чрез непринудено общуване. Предвидени са две безплатни екскурзии за всички ученици и техните родители.