lager05

Проект "Отново заедно" на МОН - летен лагер в гр. Добринище

Целта на проекта е да се преодолее изолацията след обучението в ОРЕС и да се изградят навици у учениците за здравословен начин на живот.