p04

Проект "Подкрепа за успех" към МОН

Целта на проекта е наваксване на образователни дефицити, чрез допълнителни часове по БЕЛ и математика.