nature-science-big

Проект "Съвременна среда за качествено обучение по природни науки"

Целта на проекта е създаване на кабинет по обществени науки със съвременно оборудване и творческа среда.