pro-01

Тържествена проверка на класовете

Тържествена проверка на класовете на 27.СУ "Акад. Г. Караславов" посветена на Националния празник на Република България - 3 март.
Присъстваха родители и гости от Детска градина "Незабравка".