Проект 40 години спорт за всички

На 25.09.2019г. се проведе екскурзия по проект „40 години спорт за всички“ финансиран от Столична община по програма за развитие на Физическо възпитание и спорт. Учениците от първи до седми клас посетиха културни и исторически забележителности на град София. Учениците от гимназиален етап спортуваха на Витоша заедно.